Phản ánh kiến nghị
Hướng dẫn cách thức gửi phản ánh, kiến nghị về TTHC

+ UBND thành phố Đà Nẵng hoan nghênh các cá nhân, tổ chức cung cấp phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính, bao gồm cả dự thảo quy định về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân với mục tiêu nâng cao chất lượng các quy định hành chính và bảo đảm tính nghiêm minh trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính các cấp. Cụ thể là:

+ Những vướng mắc trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức;

+ Sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính;

+ Quy định hành chính không hợp pháp; quy định hành chính trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia;

+ Phương án xử lý những phản ánh, kiến nghị tại các khoản nêu trên;

+ Việc thiếu công khai, minh bạch của cơ quan hành chính đối với các thông tin về thủ tục hành chính;

+ Góp ý vào dự thảo văn bản pháp luật có quy định về thủ tục hành chính;

+ Những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính;

+ KHÔNG TIẾP NHẬN khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; KHÔNG HƯỚNG DẪN việc thực hiện thủ tục hành chính

Địa điểm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp thành phố: tầng 11 tòa nhà Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
Hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: kstthc@danang.gov.vn.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
                                            
Đà Nẵng,  Ngày 25 Tháng 11 Năm 2020
Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng
1. Họ Tên: (*)
2. Địa chỉ: (*)
3. Điện thoại:
4. Loại phản ánh:
5. Chủ đề phản ánh: (*)
5. Tóm tắt nội dung, vướng mắc, bất cập của vấn đề cần phản ánh kiến nghị: (*)
6. Giải pháp đề xuất (nếu có): 
7. Tài liệu chứng minh kèm theo:
  Tên tài liệu:
Chọn tài liệu:
Tập tin Tên tài liệu
8. Mã xác nhận:
Enter the code shown: