Thủ tục hành chính
Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Lĩnh vực Văn hóa
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tp Đà Nẵng.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại Sở VHTTDL: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 - Tại UBND thành phố: 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Tờ trình kèm hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi cấp phép xây dựng (Công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia; Công trình tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh;Công trình tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng) thời hạn cấp giấy phép không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 

Phí - Lệ Phí Không có
Kết quả thực hiện

Giấy phép

- Bước 1: Tổ chức công dân đề nghị cấp phép gửi hồ sơ đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Bước 2: Tổ 1 cửa tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ. Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 3: Tổ 1 cửa chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Văn hóa thẩm định hồ sơ và có Tờ trình gửi UBND thành phố để xem xét, quyết định. Khi nhận được Tờ trình của Sở VHTTDL, UBND thành phố có Quyết định cấp phép và gửi giấy phép về Sở VHTTDL để bàn giao cho đơn vị xin phép. Trường hợp không đồng ý, UBND TP có văn bản nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ :

Đơn đề nghị cấp giấy phép;

Quyết định chọn mẫu phác thảo bước hai của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, kèm theo ảnh, phác thảo chụp bốn mặt cỡ ảnh 18x24 cm có kèm chú thích;

Các thành phần hồ sơ khác theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng (quyền sử dụng đất, hồ sơ thiết kế thi công về kỹ thuật và mỹ thuật...)

Số lượng hồ sơ : 02 bộ
Mẫu đơn : Đơn xin cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng


- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.