Thủ tục hành chính
Cấp giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ và tin học
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GD&ĐT .

Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Phí - Lệ Phí Không có.
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận.

- Bước 1: Công dân có nhu cầu nộp đủ hồ sơ qui định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT. Bộ phận TNHS&TKQ Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học chuyển cho Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDCN-GDTX) Sở GD&ĐT.

- Bước 2: Phòng GDCN - GDTX tiến hành thẩm tra xác minh tính hợp pháp của chứng chỉ từ hồ sơ lưu tại sở GD&ĐT. Sau khi thẩm tra xác minh, nếu có tên trong hồ sơ gốc thì Phòng GDCN-GDTX tiến hành in Giấy chứng nhận về trình độ ngoại ngữ, tin học.

- Bước 3: Phòng GDCN-GDTX trình Giám đốc ký.

- Bước 4: Phòng GDCN-GDTX chuyển kết quả cho bộ phận Văn thư Sở GD&ĐT đóng dấu vào sổ lưu, và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT trả kết quả cho công dân.

Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thay cho chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học (có xác nhận của trung tâm, cơ sở).

- 01 ảnh 3x4

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thay cho chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học.

Không có.

Quyết định số 33/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy chế Văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.