Thủ tục hành chính
Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu (để kinh doanh)
Lĩnh vực Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cách thức thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tổ 1 cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân thuộc địa phương
Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Phí - Lệ Phí thực hiện theo Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Chính - Lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm: 20.000 đồng/giấy phép. - Phí thẩm định nội dung văn hoá phẩm nhập khẩu STT Loại văn hóa phẩm Đơn vị tính Mức thu (đồng) 1 Các loại ấn phẩm 1.1 Sách, báo, tạp chí các loại Cuốn/tờ 10.000 1.2 Tranh in, ảnh, lịch các loại Cuốn/tờ 20.000 1.3 Các loại ấn phẩm khác Tác phẩm 5.000 2 Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu 2.1 Phim truyện có độ dài đến 100 phút Tập 50.000 2.2 Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên Tập 80.000 2.3 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút Tập 20.000 2.4 Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên Tập 40.000 2.5 Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử) Tập 20.000 3 Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu 3.1 Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất Tác phẩm 10.000 3.2 Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ Tác phẩm 50.000
Kết quả thực hiện

Văn bản

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tại Tổ 1 cửa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.

Bước 3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Nghiệp vụ Văn hóa) thẩm định, nếu thấy đủ điều kiện thì ban hành văn bản trả lời kết quả phê duyệt nội dung tác phẩm nhập khẩu, nếu chưa đủ điều kiện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do gửi tổ chức, cá nhân.

 

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của Thương nhân nhập khẩu;

- Hình ảnh tác phẩm nhập khẩu, nêu rõ chất liệu, kích thước, nguồn gốc của tác phẩm;

 

- Hồ sơ tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc tài liệu chứng minh tác phẩm được chủ sở hữu hoặc người sở hữu quyền cho phép nhập khẩu.

Số lượng hồ sơ : 01 bộ
Mẫu đơn :

- Thương nhân có trách nhiệm khai báo đầy đủ các nội dung văn hoá, vui chơi giải trí chứa trong máy móc, thiết bị hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp không khai báo nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

 

- Hồ sơ của Thương nhân gửi các cơ quan có thẩm quyền nếu có văn bản, tài liệu, nội dung sản phẩm ghi bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thương nhân tự chịu trách nhiệm với nội dung bản dịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ VHTTDL.

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm.