Thủ tục hành chính
Điều chỉnh chi tiết hộ tịch trên chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ quan phối hợp (nếu có): PA25 Công an thành phố Đà Nẵng .

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc

Phí - Lệ Phí Không có
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận TN&TKQ của Sở GD&ĐT hoặc nộp qua đường Bưu điện.

  - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh hộ tịch trên chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và chuyển cho phòng GDCN-GDTX.

- Bước 3: Phòng GDCN-GDTX kiểm tra các thông tin về hộ tịch lưu trên bảng ghi tên, ghi điểm. Kiểm tra tính xác thực của các giấy tờ có liên quan về hộ tịch. Tập hợp kết quả thẩm tra báo cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Bước 4: Tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quyết định điều chỉnh hộ tịch trên chứng chỉ, nếu không được chấp thuận thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Bước 5: Chuyển Quyết định điều chỉnh cho Bộ phận Văn thư Sở GD&ĐT vào sổ và đóng dấu, chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT ghi vào sổ lưu và giao kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thời gian đã quy định

Thành phần hồ sơ :

- Đơn xin điều chỉnh hộ tịch trên chứng chỉ.

- Bản chính chứng chỉ sai hộ tịch.

- Quyết định của cơ quan cấp quận, huyện trở lên về việc xác nhận thay đổi, cải chính hộ tịch.

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh và CMND

- Các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh hộ tịch

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn :

- Những người sau đây có quyền yêu cầu điều chỉnh hộ tịch trên chứng chỉ:

a) Người được cấp bản chính chứng chỉ;

b) Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền hợp pháp của người được cấp bản chính chứng chỉ;

c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính chứng chỉ đã chết.

- Người yêu cầu điều chỉnh hộ tịch trên chứng chỉ có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ  qua bưu điện.

- Luật Giáo dục năm 2005;

  - Quyết định số 33/2007QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ GD&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 20/6/2007.