Thủ tục hành chính
Cấp giấy phép dạy thêm cá nhân đối với giáo viên không giảng dạy tại các trường công lập, tư thục có nguyện vọng giảng dạy bậc THPT trong các trường phổ thông, tại các cơ sở dạy thêm, học thêm
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Phí - Lệ Phí Không
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.             

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm, nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ) và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT;

- Bước 3:  Phòng TCCB tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cấp giấy phép dạy thêm;

- Bước 4: Trả kết quả (quyết định cấp giấy phép dạy thêm) cho cá nhân.

Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm;

- Văn bằng, chứng chỉ;

- Bản sao chứng minh nhân dân;

- Hộ khẩu thường trú.

        

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm

Không có

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.