Thủ tục hành chính
Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các tổ chức, cá nhân
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.


Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Phí - Lệ Phí Không
Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.             

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ) và chuyển cho Phòng TCCB Sở GD&ĐT;

- Bước 3: Phòng TCCB Sở GD&ĐT nghiên cứu hồ sơ và lập kế hoạch kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập cơ sở (cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy);

-Bước 4: Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan của Sở, tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập Đoàn kiểm tra;

- Bước 5: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện thành lập cơ sở;

- Bước 6: Trên cơ sở biên bản kiểm tra thực tế và ý kiến thống nhất của các thành viên Đoàn kiểm tra, phòng TCCB tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với tổ chức, cá nhân.

 

Nếu không đảm bảo điều kiện thành lập, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho chủ cơ sở biết và khắc phục. Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra lại sau khi cơ sở khắc phục các thiếu sót qua kiểm tra lần 1. Nếu vẫn không khắc phục được, Đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến trực tiếp về việc không cấp phép đối với các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm. Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tham mưu Giám đốc Sở GD&ĐT có công văn trả lời cho tổ chức và cá nhân.            Phòng Tổ chức cán bộ chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT.

- Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT trả kết quả (quyết định cấp phép) cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp phép dạy thêm, học thêm.

Thành phần hồ sơ :

- Đơn đề nghị cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Sơ yếu lý lịch người đề nghị tổ chức dạy thêm, học thêm;

- Kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung về đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm học thêm theo đúng quy định của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT;

 - Bản cam kết với UBND xã/phường, nơi đặt cơ sở dạy thêm, học thêm;

- Danh sách giáo viên giảng dạy;

- Hồ sơ giáo viên giảng dạy, bao gồm: văn bằng, chứng chỉ, đơn đề nghị dạy thêm học thêm, giấy phép giảng dạy.

Số lượng hồ sơ : 01 (bộ)
Mẫu đơn : Đơn xin cấp phép, Kế hoạch, Danh sách giáo viên giảng dạy, Đơn dang ky day them ngoai nha truong, Đơn đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường, Đơn xin học thêm, Bản cam kết

Không có.

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.