VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nhập thông tin tìm kiếm
 
Ban hành:   từ ngày        đến ngày:   
Số văn bản: Loại văn bản:
Trích yếu:
CQ ban hành:
Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL 02/05/2012 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT
Thông tư 11/2012/TT-BGTVT 12/04/2012 Bộ Giao thông Vận tải
    Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư 33/2012/TT-BTC 01/03/2012 Bộ Tài chính
    Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng
Thông tư 15/2012/TT-BTC  08/02/2012 Bộ Tài chính
    Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Thông tư 190/2011/TT - BTC  20/12/2011 Bộ Tài chính
    Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch
Thông tư 85 /2011/TT-BNNPTNT 14/12/2011 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn
    Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2007 Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và Quyết định số 97/2008/QĐ- BNN ngày 6/10/2008 Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 12 /2011/TT-BVHTTDL 10/10/2011 Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
    Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương
Thông tư 50/2011/TT- BGTVT  30/09/2011 Bộ Giao thông Vận tải
    Hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư 35/2011/TT-BCT 23/09/2011 Bộ Tài chính
    Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Thông tư 26/2011/TT-NHNN 31/08/2011 Ngân hàng nhà nước Việt Nam
    Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam